'โควิด-19' ลามเข้าบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ติดเชื้อแล้ว 202 ราย

"คลัสเตอร์แพนดอร่า" ลามไม่หยุด กระจายเชื้อสู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 202 ราย เผยแนวโน้มเริ่มลดลง หลังใช้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีลควบคุมการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 นายวรายุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8 ราย ในจำนวนนี้ 1 ราย เป็นการนำเข้าเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากคลัสเตอร์แพนดอร่า เป็นพนักงานแพนดอร่า 3 ราย เป็นครอบครัวพนักงานแพนดอร่า 1 ราย นอกจากนั้นได้แพร่กระจายเชื้อไปยังพนักงานฟูจิกุระ 1 ราย และพนักงานบริษัทซีพีเอฟ 2 ราย ทำให้ขณะนี้คลัสเตอร์แพนดอร่าพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 202 ราย

แนวโน้มการติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มลดลง เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อร่วมกับภาคเอกชน ได้ใช้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล เข้ามาดำเนินการตามมาตรการที่กรมอนามัยได้กำหนดให้ดำเนินการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงงานที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ส่วนโรงงานที่พบผู้ป่วยไม่ถึงตามกำหนดมาตรฐานอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมต่อไป

ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้ออกคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา สถานบันการศึกษา และสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จากเดิมที่ให้งดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ On Site ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2564 ได้มีมติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ ขยายเวลางดการเรียนการสอนออกไป จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และ ในหลายพื้นที่ยังเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ประกอบกับเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น จึงได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการ โดยให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทงดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ On Site โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน และให้งดสั่งงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม ส่วนสถานศึกษาที่มีที่พักสำหรับนักเรียน ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ห้ามเด็กนักเรียนเดินทางกลับภูมิลำเนา และให้มีการจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสนอดนตรี โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงเรียนสอนขับรถ ให้ปิดเป็นการชั่วคราว