อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,771 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี ระยอง

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 3,771 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี ระยอง โคราช อยุธยา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 
1 กรุงเทพมหานคร 3771 ราย
2 สมุทรปราการ 1055 ราย
3 สมุทรสาคร 966 ราย
4 ราชบุรี 779 ราย
5 ชลบุรี 747 ราย
6 ระยอง 518 ราย
7 นครราชสีมา 406 ราย
8 พระนครศรีอยุธยา 405 ราย
9 บุรีมย์ 389 ราย
10 นนทบุรี 365 รายทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ ยอดยังสูงหลักพันคน ขณะที่ ชลบุรี สมุทรสาคร นครราชสีมา ราชบุรี ระยอง นนทบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ต้องจับตาอย่างยิ่ง

 


163030215411


อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.
163030209260

เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์
เดือน สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564163030185022


วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 15,972 ราย
หายป่วยแล้ว 975,101 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,161,200 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,305 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,002,527 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,190,063 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,399 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 29 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 30,954,477 โดส
--
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 211,293 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 62,463 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 1,432 ราย


163030192981


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 217,207,453 ราย
อาการรุนแรง 113,529 ราย
รักษาหายแล้ว 194,102,397 ราย
เสียชีวิต 4,514,945 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,665,515 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,737,569 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,741,815 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,882,827 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,742,488 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 29 จำนวน 1,190,063 ราย163030277195จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 29 ส.ค. 2564)
รวม 30,954,477 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 275,188 โดส
เข็มที่ 1 : 211,293 ราย
เข็มที่ 2 : 62,463 ราย
เข็มที่ 3 : 1,432 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 23,018,371 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 7,350,348 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 585,758 ราย


163030536527

163030535285

1630305342100


163030532882

163030531448

163030529766

163030527482

163030526010

163030524543


163030523146163030263310163030262016163030260951163030259480163030200441


ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564