โคราช สั่งปิดสถานบริการชื่อดัง ย่านถนนสุรนารายณ์ 5 ปี

โคราช สั่งปิดสถานบริการชื่อดัง ย่านถนนสุรนารายณ์ 5 ปี ฐานขายเหล้าให้เยาวชนต่ำกว่า 20 ปี