‘โออาร์-บางจาก’ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. เว้นขยับ E85 ขึ้น 30 สต.

‘โออาร์-บางจาก’ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. เว้นขยับ E85 ขึ้น 30 สต.

รีบเติมด่วน! "โออาร์-บางจาก" ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลเวลาพรุ่งนี้ (26 ส.ค.64) ตี 5

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 โออาร์และบางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 26 ส.ค. 64 เวลา 05.00 น.

สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

     - ดีเซล B7 ลิตรละ 28.79 บาท

     - E85 ลิตรละ 22.44 บาท

     - E20 ลิตรละ 27.74 บาท

     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บาท

     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

162988638594

162988642282