ตลท. ส่ง STOWER ติด 'แคชบาลานซ์' ตั้งแต่ 20 ส.ค.-9ก.ย.64

ตลท. ส่ง  STOWER ติด 'แคชบาลานซ์' ตั้งแต่ 20 ส.ค.-9ก.ย.64

ตลท. ส่ง STOWER และ STOWER-W3 ติด "แคชบาลานซ์" ตั้งแต่ 20 ส.ค.-9ก.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ช่วงเวลาตั้งแต่ 20 ส.ค. ถึง 9 ก.ย.64 ได้แก่ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)