ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.7263 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0214 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.7263 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0214 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (17 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.7263 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (16 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.7477 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0214 บาท/ยูโร)