‘ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ’ ส่งต่อความหวังของผู้ป่วย ‘โควิด’

‘ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ’ ส่งต่อความหวังของผู้ป่วย ‘โควิด’

จากทุนที่เชลส์มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี กำลังจะกลายเป็น “ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ” ที่เสมือนแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ของวิกฤต “โควิด”

ยิ่งสถานการณ์ โควิด-19 รุนแรงมากเท่าไร ความต้องการสถานที่เพื่อการรักษายิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น แต่ลำพังสถานพยาบาลซึ่งเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการรบของบุคลากรด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงชีวิตนั้นยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะสร้าง ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room with AI/IR) ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่พุ่งสูงระดับนิวไฮทุกวันๆ

ท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่และจำนวนเตียงในขณะที่จำนวนผู้ป่วย “โควิด-19” ระยะวิกฤตยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกวันในขณะนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็น “ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ” (Negative Pressure Room with AI/IR) ที่ป้องกันเชื้อโรคกระจายออกนอกห้อง ทำให้เชื้อโรคไม่กระจายสู่บุคลากรการแพทย์ผู้รักษาใกล้ชิดกับผู้ป่วยวิกฤต ห้องนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการรักษาโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะแรก โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อศึกษาทำความเข้าใจโรคอุบัติใหม่นี้ รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ จากโรคระบาด”

จากความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องมี “ห้องความดันลบ” บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงได้บริจาคเงินจำนวน 13,000,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์โรค “โควิด-19” ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในขณะนี้

ตามวัตถุประสงค์ เงินบริจาคในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อจัดทำ “ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ” (Negative Pressure Room with AI/IR) สำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 34 เตียง เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

162921386762

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า “ทำให้เราเพิ่มการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากขึ้น และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ห้องนี้ยังสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ ได้อีกด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับเชลล์ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของสังคมไทย”

ด้าน ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ในฐานะพันธมิตรได้ประสานให้ความช่วยเหลือและทำงานใกล้ชิดกับโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ ในการสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดระลอก 3 ของโรคโควิด-19 ในประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ ในการช่วยเหลือสังคมไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

162921392387          

ในช่วงเวลาอันยากลำบากของทุกคนแบบนี้ ปนันท์บอกว่าองค์กรอย่างเชลล์ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในสังคม เดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

และ “ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ” ที่เกิดขึ้นจากทุนก้อนนี้ก็จะช่วยอีกหลายชีวิตได้อย่างแน่นอน