ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ 08/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 123 ก 7771509          งวดที่ 133 E 1650492          งวดที่ 133 ศ 0762936
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1      ออก 3 ครั้ง     4,437 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
0762936          1650492          7771509
อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 120 ด 3000700          งวดที่ 127 O 7651714
อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,960 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท
8468814          9077348

อันดับที่ 4     ออก 5 ครั้ง     
งวดที่ 86, 112 - 134     6,630 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     770 อันดับ     อันดับละ 8,000 บาท

0123963          0525604          2309207          2376324          8025212

อันดับที่ 5      ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 112-134          13,260 อันดับ          อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135-138          1,540 อันดับ          อันดับละ 3,000 บาท

0235443          0825915          1668926          2481230          3116316

4106214          5021642          5587454          7622818          9346787

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 112-134         26,448 อันดับ         อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135-138          3,072 อันดับ         อันดับละ 300 บาท

426090          764306

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 112-134          263,624 อันดับ          อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138          30,668 อันดับ          อันดับละ 200 บาท

80549          92828

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 112-134          2,635,382 อันดับ          อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135-136         167,272 อันดับ         อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137-138         139,326 อันดับ         อันดับละ 100 บาท

8192          8259

162910050754

162910051667