'มิสทินสู้โควิด' นัดวันประกาศผล! ลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย แจกเงิน-ของใช้ 2,000 บาท

'มิสทินสู้โควิด' นัดวันประกาศผล! ลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย แจกเงิน-ของใช้ 2,000 บาท

เช็คอัพเดท นัดวันประกาศผล! ลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย "มิสทินสู้โควิด" แจกเงิน-ของใช้ 2,000 บาท กว่า 10 ล้านบาท

กระแสความสนใจของประชาชนผู้เดือดร้อนจากการ ล็อกดาวน์ เนื่องจาก โควิด 19 ระบาดหนักวิกฤติ ทำให้แห่ลงทะเบียน "มิสทินสู้โควิด" จนทำให้เว็บขัดข้องดมื่อวันที่ 12 ส.ค. 64 และแก้ไขให้ลงทะเบียน จนถึงวันนี้วันสุดท้าย 14 ส.ค. 64

เครื่องสำอางมิสทิน Mistine และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จึงขอเพิ่มทุน จาก 4 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้ ผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนในโครงการ "มิสทินสู้โควิด" เป็นจำนวนมาก

คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำ

ทุน “มิสทินสู้โควิด” รวมมูลค่า 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่นี่ 
จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ เช็คที่นี่
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

162891594719

162891593469

162891554516