กู้ภัยฯ สระแก้ว โวยไม่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 ขู่หยุดวิ่งรับ-ส่งคนป่วย

กู้ภัยฯ สระแก้ว โวยไม่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 ขู่หยุดวิ่งรับ-ส่งคนป่วย

กู้ภัยฯ สระแก้ว โวยไม่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน Pfizer บูสเตอร์โดสเข็ม 3 จำนวน 2,880 โดส ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ขู่หยุดวิ่งรับ-ส่งคนป่วย

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 990 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันแรก ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งกรณีฉีดกระตุ้นเข็มสามหรือบูสเตอร์โดส ฉีดกระตุ้นเข็มที่สอง และที่ยังไม่ได้ฉีด

ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งว่า ผู้ได้รับสิทธิ์ในการฉีดอยู่ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรลำดับผู้ได้รับวัคซีน ส่วนอำเภออื่นๆ จะทยอยฉีดภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer มาจำนวน 2,880 โดส เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 เพื่อนำไปฉีดในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า และได้กระจายส่งสู่โรงพยาบาลทั้ง 9 อำเภอ เพื่อนำไปฉีดภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการฉีดวัคซีนดังกล่าว ทางแกนนำเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน ได้ออกมาเรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ซึ่งถูกจัดให้มีหน้าที่ในการช่วยรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ถือเป็นกลุ่มด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วย กลับไม่ได้รับการจัดสรรให้ได้รับวัคซีน Pfizer แม้แต่คนเดียว พร้อมกับเสนอไปยังคณะกรรมการมูลนิธิฯว่า จะงดวิ่งผู้ป่วยหรือคนเจ็บ เนื่องจากที่ผ่านมาทำงานเป็นจิตอาสาเสี่ยงก็เสี่ยง แต่ไม่ได้รับความสนใจหรือใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเลย นอกจากนั้น มีทหารบางส่วนได้รับสิทธิ์ในการฉีดเช่นกัน ทั้งที่เสี่ยงน้อยกว่ากู้ภัยฯ รวมทั้งมีบุคลากรของสำนักงานด้านสาธารณสุขบางคนที่ทำงานในสำนักงานถือว่า เสี่ยงน้อยกว่าบุคลากรด่านหน้าได้รับการฉีดในครั้งนี้ด้วย