‘เชียงใหม่’ เร่งคุมคลัสเตอร์ ‘น้ำพุร้อนสันกำแพง’ สั่งปิด 14 วัน

‘เชียงใหม่’ เร่งคุมคลัสเตอร์ ‘น้ำพุร้อนสันกำแพง’ สั่งปิด 14 วัน

"เชียงใหม่" เร่งคุมคลัสเตอร์ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" สั่งปิด 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแล้ว 27 ราย

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (8 ส.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 1,123 ราย พบผู้มีผลบวก 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.14 ที่เหลือเป็นผู้ที่มีผลการตรวจจากต่างจังหวัด และขอกลับเข้ารับการรักษาตัวที่ภูมิลำเนา สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ หลัก ๆ ยังคงเป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงานพบสูงขึ้นจากคลัสเตอร์ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" ส่วนการสัมผัสในครอบครัว และชุมชนลดลง

การตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัด ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นี้ ไม่มีเที่ยวบินเข้ามา ส่วนที่สถานีรถไฟ ตรวจไป 118 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย สถานีขนส่งอาเขต 11 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก รถยนต์ส่วนตัว 75 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ และการตรวจคนขับรถบรรทุกและผู้ติดตาม ที่ด่านอำเภอสารภี จำนวน 274 ราย พบผู้มีผลบวก 2 ราย ในส่วนของการตรวจเชิงรุก เมื่อวานนี้ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจที่ฟาร์มกล้วยไม้ แม่ออน 96 ราย พบผลเป็นลบทุกคน ทีมควบคุมโรคแม่ออน ตรวจที่ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" อำเภอแม่ออน 131 ราย พบผู้มีผลบวก 9 ราย และการตรวจคัดกรองเชิงรุก (ATK) โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ 265 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด

162851854067

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 รายในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 14 ราย จากคลัสเตอร์น้ำพุร้อนสันกำแพง 10 ราย ครอบครัวที่ตำบลช้างคลาน 1 ราย และสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 3 ราย 

สำหรับผู้ติดเชื้อ 20 รายที่เหลือ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยมาจากกรุงเทพมหานคร 8 ราย อยุธยา 3 ราย ราชบุรี 3 ราย ตาก 2 ราย ปทุมธานี 2 ราย นนทบุรี 1 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย 

โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด 11 คลัสเตอร์ มีเพียงคลัสเตอร์เดียวที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ ซึ่งประกาศให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ คือคลัสเตอร์ที่ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" อำเภอแม่ออน เป็นการติดเชื้อในที่ทำงาน และกระจายออกสู่ชุมชน โดยผู้ติดเชื้อรายแรก CM 6051 เป็นพนักงานขับรถที่สัมผัสกับลูกค้าจำนวนมาก ไปรับประทานอาหารประจำที่ร้านเจ้าจันทร์ บริเวณหน้าน้ำพุร้อน พบติดเชื้อ 5 คน พบผู้ติดเชื้อที่ร้านบัวเวียง 3 คน และพบผู้ติดเชื้อในน้ำพุร้อน 5 คน ต่อมาผู้ติดเชื้อจากร้านเจ้าจันทร์ 1 ราย ไปขายลูกชื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยปก และเกิดการติดต่อไปอีก 2 ราย สัมผัสร่วมบ้าน 8 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวม 27 ราย โดยกระจายอยู่ในหมู่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ 3 ราย, หมู่ 3 จำนวน 8 ราย ,หมู่ 4 จำนวน 1 ราย, หมู่ 6 จำนวน 1 ราย, หมู่ 7 จำนวน 8 ราย ,หมู่ 8 จำนวน 4 ราย ,หมู่ 7 ตำบลออนกลาง 1 ราย และที่หมู่ 11 ตำบลยุหว่า 1 ราย 

162851853953

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ออกคำสั่งที่ 106/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดน้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ำพุร้อนสันกำแพง โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งให้นายอำเภอแม่ออนในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2564
162851854163

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวและใช้บริการที่ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และสำหรับผู้ที่เดินทางกลับเข้ามารักษาตัวในจังหวัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวน 257 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.81 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มากที่สุดที่ กรุงเทพฯ 125 ราย, ปทุมธานี 42 ราย, ชลบุรี 16 ราย,สมุทรสาคร 14 ราย, และสมุทรปราการ 13 ราย 

162851865952

ข้อมูลการฉีดวัคซีน วันนี้มีผู้ได้รับการฉีดไปแล้ว 296,213 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอายุ 18-59 ปี ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่ม 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี / 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ยังคงมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของวัคซีน Pfizer สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรมารวมทั้งสิ้น 10,320 โดส และเริ่มทยอยฉีดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนกลุ่มอื่นๆ จะเป็นการฉีดเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดิมก่อน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีนโยบายในการจัดสรรให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัด หากได้รับการจัดสรรรมาแล้ว จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

162851873971