'นพ.เรวัต' แปลกใจเจตนา 'สธ.' ออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรม เพื่อใคร?

'นพ.เรวัต' แปลกใจเจตนา 'สธ.' ออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรม เพื่อใคร?

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ชี้ "ทีมหมอ" ไร้ผิด แก้โควิดตามมาตรฐานวิชาชีพ - ไม่จำเป็นออกกฎหมายนิรโทษกรรม ตั้งคำถามฝ่ายบริหาร จงใจทำเพื่อตัวเอง หลังแก้โควิดล้มเหลว

      นพ.เรวัต วิศรุตเวช  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวต่อกรณีที่มีเอกสารของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 282 ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม เสนอร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู่ป่วยโควิด-19 พ.ศ.... ว่า ตนแปลกใจทำไมต้องออกกฎหมายดังกล่าว เพราะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก การประกอบวิชาชีพถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ และไม่ประมาทเลินเล่อ จะได้รับความคุ้มครอง ไม่มีความผิด เช่นเดียวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องนิรโทษกรรม   และหากออกกฎหมายดังกล่าว เพื่อใช้เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตนขอต้องตั้งคำถามด้วยว่าทำไมไม่ทำกับทุกสถานการณ์หรือทุกเรื่อง เพราะต้องยอมรับว่าการปฏิบัติหน้าที่ฐานะแพทย์ พยาบาล ทุกสาขาของสาธารณสุข เพราะมีกรณีที่เกิดความผิดพลาด ผู้รับการรักษาเสียชีวิต หรือพิการจากการรับการรักษาเกิดขึ้น
      นพ.เรวัต กล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่ระบุประเภทของบุคลากรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมซึ่ง ระบุถึงบุคคล หรือ คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหารือบริหารวัคซีน ตนขอตั้งคำถามว่าว่า ต้องการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือคนกลุ่มใดหรือไม่
      "หากเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นจริง และมีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาฯ ผมจะคัดค้านอย่างเต็มที่  เพราะมีความสงสัยว่าออกกฎหมายเพื่อตัวเองหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ระบาด และการแก้ปัญหามีภาพประจักษ์ชัดว่า มีความผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง รวมถึงมีความบกพร่องในการทำหน้าที่จัดหาวัคซีน ที่ล่าช้า ทำให้ประชาชนรอคอยวัคซีนจำนวนมาก รวมถึงมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก หรือไม่ ดังนั้นนฐานะผู้บริหาร เมื่อพบการบริหารที่ผิดพลาดต้องรับผิดชอบไม่ใช่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเอง” นพ.เรวัต กล่าว.