'เชียงใหม่' พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 36 ราย

'เชียงใหม่' พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 36 ราย

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 36 ราย ฉีดวัคซีนไปแล้วสะสม 380,156 โดส

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 36 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,803 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 831 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 428 ราย โรงพยาบาลรัฐ 222 ราย โรงพยาบาลเอกชน 173 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 8 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 622 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 182 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 25 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 5,972 ราย และรักษาหายแล้ว 5,090 ราย

1628434398100

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 908,067 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 284,415 คน รวมจำนวน 380,156 โดส

ด้านโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้เรียกผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม ไปแล้วกว่า 15,000 ลำดับ โดยจะมีการแจ้งคิวผ่านทาง SMS หรือตรวจสอบคิวได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” กรณีที่ไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่นัดหรือตรวจเช็ครายชื่อแล้วพบว่าเลยวันนัดไปแล้ว สามารถเข้ารับวัคซีนได้ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันนัด โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อน แต่หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนนานกว่านั้น สามารถแจ้งรายละเอียดได้ทาง inbox ของเพจโรงพยาบาลนครพิงค์

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนนำบัตรประชาชน หลักฐานการจอง หรือหากเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ขอให้นำหลักฐาน เช่นใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา หรือซองยาโรคประจำตัว มาแสดงที่จุดฉีดวัคซีนด้วย ทั้งนี้ ประชาชนทุกท่าน จะได้รับวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่ 2 ในระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์

162843439966