คุณภาพชีวิต-สังคม

พื้นที่สีแดงเข้ม 'นนทบุรี' ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 619 ราย ติดจากครอบครัว-ที่ทำงาน-ชุมชน

อัพเดท! พื้นที่สีแดงเข้ม "นนทบุรี" พบ 619 รายใหม่ ผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน  

เมื่อวันที่ 4 ..64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 .นนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" ทั้งหมด 619 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 338 ราย เพศชาย 281 ราย ต่างชาติ 9 ราย (พม่า 8 ราย และลาว 1 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอบางบัวทอง 221 ราย
  • อำเภอเมือง 186 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 88 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 56 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 35 ราย
  • อำเภอบางกรวย 33 ราย

มีอาการ 539 ราย คิดเป็น 87 % ไม่มีอาการ 80 ราย คิดเป็น 13 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 619 ราย

- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในครอบครัว 83 ราย

- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในที่ทำงาน 13 ราย

- กลุ่มอาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 37 ราย

- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 30 ราย

- ขับรถรับจ้าง (ไม่ระบุชนิด) 6 ราย

- พนักงาน CP All และ 7-11 ไม่ระบุสาขา 5 ราย, สาขาบางศรีเมือง 1 ราย

- เจ้าหน้าที่เขตพญาไท 2 ราย

- พนักงานบริษัท Food House 2 ราย

ขณะที่ สถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 

162814197161