ออกหมายจับ 'เพนกวิน-ฟ้า' ร่วมกับพวก ชุมนุมสาดสีหน้า ตชด.

ออกหมายจับ 'เพนกวิน-ฟ้า' ร่วมกับพวก ชุมนุมสาดสีหน้า ตชด.

ศาลจังหวัดธัญบุรี ออกหมายจับ 'เพนกวิน-ฟ้า' ร่วมกับพวก ทำกิจกรรมวาดสี เรียกร้องให้ปล่อย'ไผ่-ดาวดิน' ที่ถูกควบคุมตัว

 4 ส.ค. 2564 ทนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่า ขณะนี้ ศาลจังหวัดธัญบุรีได้ออกหมายจับ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน เเละนาย พรหมศร วีระธรรมจารี หรือ ฟ้า เเละเเกนนำผู้ชุมคนอื่นๆ จากกรณีที่พนักงานสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลอง5 ออกหมายจับ ในข้อหา ความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

โดยผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น, ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน,ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุม หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ,ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุ ให้โรคติดต่ออันตรายหรือแพร่ระบาดออกไป,ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คนอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานีเรื่องมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

โดยหมายจับนี้ สืบเนื่องจากกรณีกิจกรรมวาดสี และ การเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มทะลุฟ้า นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดินที่ถูกควบคุมตัว หน้ากองบัญชาการตำรวจชายแดนภาค 1 เมื่อวันที่ 2ส.ค. 2564