การเมือง

เส้นทางข้าราชการ 'ปลัดเก่ง' สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดหมื่นล้าน คั่วเก้าอี้เบอร์1 มท.

ในระยะหลัง “สุทธิพงษ์” มีเข้าไปช่วยดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ที่ดินให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตร

ที่ประชุมครม.เคาะชื่อ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมพัฒนาชุมนุม นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของ “ปลัดตุ่ม” จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกเบรกหัวทิ่มกลางวงประชุม

 

“ปลัดเก่ง” เป็นคนจ.ตราด เกิด 3 ก.พ. 2507 ปัจจุบันอายุ 57 ปี สมรสกับ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซี จำกัด (มหาชน)

 

จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) เส้นทางข้าราชการ เริ่มจากปลัดอำเภอวังเหนือ ลำปาง, ปลัดอำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์, ปลัดอำเภอบางเลน นครปฐม, ปลัดอำเภอโพธาราม ราชบุรี และปลัดอำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

เคยช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเลขานุการรองปลัดกระทรวง และผู้อำนวยการ ศอ.บต. พลากร สุวรรณรัฐ เป็นหัวหน้าสำนักงานรมว.มหาดไทย ถึง 4 คน ตั้งแต่ พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา, อารีย์ วงศ์อารยะ, พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ก่อนไปดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม และรองผู้ว่าฯ นครนายก

 

ปี 2553 เป็นผู้ว่าฯ นครนายก ด้วยอายุ 46 ปี ถือว่าน้อยสุดในขณะนั้น ก่อนเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปี 2556 ผู้ว่าฯ สระบุรี และ 2557 ผู้ว่าฯ ชัยนาท ปี 2558 รองปลัดมหาดไทย ต่อมาเดือนต.ค. 2560 ถูกโยกมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ต่อด้วยเดือน ต.ค. 2562 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

โดยในระยะหลัง “สุทธิพงษ์” มีเข้าไปช่วยดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ที่ดินให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตร

ขณะเดียวกันสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 โดยแจ้งมีทรัพย์สิน 15,724,125 บาท ได้แก่ เงินฝาก 194,745 บาท เงินลงทุน 2,088,830 บาท ที่ดิน 13,440,550 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

ขณะที่ น.ส.วันดี กุญชรยาคง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,209,774,199 บาท โดยรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,225,498,325 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

ทั้งหมดคือเส้นทางของ “สุทธิพงษ์” ก่อนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย