การเมือง

ยอดเตียงผู้ป่วย 'โควิด' กทม. เริ่มวิกฤติใกล้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

เปิดยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด" โรงพยาบาลหลัก-สนาม-Hospitel สังกัด กทม. 3.6 พันเตียงเริ่มวิกฤติ ใกล้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

วันที่ 3 ส.ค. ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานสถานการณ์จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม.จากข้อมูลล่าสุดประจำวันที่ 2 ..2564 ประกอบด้วย

1.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีเตียงทั้งหมด 705 เตียง ใช้ไปแล้ว 677 เตียง คงเหลือ 28 เตียง คิดเป็น 96.03 %

2.รพ.สนาม โรงพยาบาลราชพิพัฒ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) เตียงทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไปแล้ว 236 เตียง คงเหลือ 4 เตียง คิดเป็น 98.33 %

3.รพ.เอราวัณ 1 ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบางบอน เตียงทั้งหมด 120 เตียง ใช้ไปแล้ว 70 เตียง คงเหลือ 50 เตียง คิดเป็น58.33 %

4.รพ.เอราวัณ 2 ที่สนามกีฬาบางกอกอารีนา หนองจอก เตียงทั้งหมด 450 เตียง ใช้ไปแล้ว 358 เตียง คงเหลือ 92 เตียง คิดเป็น 79.56 %

5.รพ.เอราวัณ 3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งครุ เตียงทั้งหมด 342 เตียง ใช้ไปแล้ว 320 เตียง คงเหลือ 22 เตียง คิดเป็น 93.57 %

6.รพ.กลาง (Hospitel) เตียงทั้งหมด 110 เตียง เตียงเสริม 12 เตียง ใช้ไปแล้ว 122 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 110.91 %

7.โรงแรม Elegant Airport Hospitel เตียงทั้งหมด 180 เตียง เตียงเสริม 48 เตียง ใช้ไปแล้ว 228 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 126.67 %

8.โรงแรมบ้านไทย เตียงทั้งหมด 200 เตียง เตียงเสริม 29 เตียง ใช้ไปแล้ว 229 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 114.50 %

9.โรงแรมราชพิพัฒน์ (Hospitel) เตียงทั้งหมด 500 เตียง ใช้ไปแล้ว 470 เตียง คงเหลือ 30 เตียง คิดเป็น 94 %

ทั้งนี้ หากนำจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้

1.เตียงคนไข้ในส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงทั้งหมด 1,857 เตียง ใช้ไปแล้ว 1.661 เตียง คงเหลือ 196 เตียง คิดเป็น 89.45 %

2.เตียงคนไข้ในส่วน Hospitel มีเตียงทั้งหมด 990 เตียง เตียงเสริม 89 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,049 เตียง คงเหลือ 30 เตียง คิดเป็น 105.96 %

3.เตียงคนไข้ในโรงพยาบาลหลัก กทม. 8 แห่ง มีเตียงทั้งหมด 760 เตียง เตียงเสริม 100 เตียง ใช้ไปแล้ว 843 เตียง คงเหลือ 17 เตียง คิดเป็น 110.92 %

หากนำเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดทั้ง 3 ส่วนในสังกัด กทม.จะมีเตียงทั้งหมด 3,607 เตียง เตียงเสริม 189 เตียง ใช้ไปแล้ว 3,553 เตียง คงเหลือ 243 เตียงคิดเป็น 98.50 %

162795813546