การเมือง

ลุ้นครม.ตั้ง “สุทธิพงษ์” นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่-เปิดทรัพย์สินอู้ฟู่10,225ล.

ลุ้นครม.ตั้ง “สุทธิพงษ์” นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่ แทนที่ “ฉัตรชัย” ที่จะเกษียณอายุราชการ เปิดทรัพย์สิน สุทธิพงษ์-คู่สมรส อู้ฟู่10,225 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม ครม.วันนี้เตรียมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการะดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแทนตำแหน่งที่เกษียนราชการ ทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัด  อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาดการณ์ว่านายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ  ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้

 

โดยให้นายนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีการพัฒนาชุมชน  และแต่งตั้งนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ มีการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจราชการอีกหลายคนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแทนตำแหน่งที่เกษียนราชการในปีนี้ และแต่งตั้งผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

ขณะเดียวกันสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 โดยแจ้งมีทรัพย์สิน 15,724,125 บาท ได้แก่ เงินฝาก 194,745 บาท เงินลงทุน 2,088,830 บาท ที่ดิน 13,440,550 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

ขณะที่ น.ส.วันดี กุญชรยาคง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,209,774,199 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 7,423,410 บาท เงินลงทุน 9,164,610,873 บาท เงินให้กู้ยืม 538,921,611 บาท ที่ดิน 43,761,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 236,812,440 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 217,253,314 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

โดยรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,225,498,325 บาท ไม่มีหนี้สิน