‘ในหลวง’ พระราชทานรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายแด่พระครูพิศาลคุณาภรณ์ สุราษฎร์ธานี

‘ในหลวง’ พระราชทานรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายแด่พระครูพิศาลคุณาภรณ์ สุราษฎร์ธานี

"ในหลวง" พระราชทานรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่ พระครูพิศาลคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

162790680613

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

162790680649

วันนี้ (2 ส.ค.64) เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) อายุ 102 ปี พรรษา 82 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม ณ วัดอภัยเขตตาราม ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

162790680731

พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) เดิมชื่อ ประพันธ์ คงเจริญ อุปสมบทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2484 ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม

162790680613_1