สถานการณ์วิกฤติ พระเอกต้องมีหลายคน

สถานการณ์วิกฤติ พระเอกต้องมีหลายคน

สถานการณ์โควิด-19 ขั้นวิกฤติ ภาครัฐไม่มีทางที่จะรับมือกับสถานการณ์การระบาดเพียงลำพังและหากรัฐยังปฏิเสธความร่วมมือของประชาชนและเอกชนเท่าไร ประเทศไทยยิ่งมีโอกาสก้าวพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้น้อยเท่านั้น