'Letter Park' จ.ปทุมธานี ที่พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 แห่งใหม่

'Letter Park' จ.ปทุมธานี ที่พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 แห่งใหม่

ศธ.ใช้ 'Letter Park' จ.ปทุมธานี เป็นที่พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด -19ในกลุ่มครู บุคลากร และครอบครัว ตามนโยบาย ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศธ. นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นางวรินภร จันทรโรจน์วานิช กรรมการบริหารกลุ่มเลตเตอร์พาร์ค จำกัด และนายโกวิท ธัญญรัตตกุล ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ 4
ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ห้องพัก และการบริหารจัดการของบริษัท เดอะ เลตเตอร์ พาร์ค วัน จำกัด เมืองเอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือ Letter Park เพื่อเป็นที่พักคอยให้ครู-บุคลากร-ครอบครัว ติดเชื้อโควิด 19 ได้เข้าพักทันที
162780424043
รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ทุกคนทั่วประเทศรับทราบถึงแนวโน้มผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวัน และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของ ศธ. มีบุคลากรที่ติดเชื้อ จำนวน 1,748 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 795 คน กำลังอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลและศูนย์พักคอยต่าง ๆ จำนวน 953 คน และมีบางส่วนเสียชีวิต
  • ดูแล'ผู้ติดเชื้อโควิด'ตามนโยบายตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์
ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ครู บุคลากรในสังกัด รวมถึงครอบครัว จึงมีนโยบาย ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์ ดูแลครู บุคลากร และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม
หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียมสถานที่ หรือ ศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center : CIC) ให้ เช่น หอพักสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่พักของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และที่พักของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) เป็นต้น
162780426941
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับแจ้งจาก ปลัด ศธ. หลังจากร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ตรวจสอบอาคารสถานที่ หอพัก สกสค. ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ว่า หอพัก สกสค. ยังไม่สามารถใช้เป็น ศูนย์พักคอย ได้ แต่สามารถใช้เป็นสถานที่กักตัวของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ไม่ต้องการพักอยู่กับครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดได้

  • 'Letter Park'  อีกหนึ่ง 'Hospital' ช่วยดูแลครู
เมื่อได้รับทราบข้อมูล จึงเร่งประสานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในการหาสถานที่พักคอยให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อ โควิด-19 โดยเร็วทันที ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ห้องพักของ Letter Park ที่ได้เข้าร่วมโครงการฮอสพิเทล (Hospital) หรือ ‘หอผู้ป่วยติดโรคโควิด 19 เฉพาะกิจ’
โดยมีพื้นที่โครงการ 7 ไร่ ติดถนน 3 ด้าน มีอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องพักอาศัยขนาด 36 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครัน ซึ่งจะทำให้การพักคอยไม่อึดอัด พร้อมมีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์ ทั้งนี้ Letter Park จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้รองรับครู บุคลากรของ ศธ. และครอบครัวด้วย
162780428990
หากครู และบุคลากร ศธ. ต้องการติดต่อขอรับบริการ สามารถประสานผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) สายด่วนการศึกษา โทร. 1579