คุณภาพชีวิต-สังคม

แจ้ง 'อาชีพอิสระ' เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ หยุดให้บริการชำระเงินสมทบ 1 ส.ค. นี้

สปส.แจ้งผู้ประกันตนม. 39 และม. 40 'อาชีพอิสระ' เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ปิดปรับปรุง หยุดให้บริการชำระเงินสมทบ ตั้งแต่ 1 ส.ค. นี้ พร้อมแนะใช้ช่องทางอื่น

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รับแจ้งจากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

ขอหยุดการให้การให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

  • ฝาก'ผู้ประกันม.39' เร่งชำระเงินสมทบช่องทางอื่น

พื่อปรับปรุงระบบจุดให้บริการรับชำระเดิมให้มีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้ชื่อ “เซ็นเพย์ พาวเวอร์บายบุญเติม”

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี ไปรษณีย์ เทสโก้ โลตัส

162779808974

  • 'อาชีพอิสระ'ชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและเคาร์เตอร์เซร์วิส

สำหรับผู้ประกันตนตามม.40 ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธ.ก.ส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิกซี เทสโก้ โลตัส ตู้บุญเติม ShopeePay หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ