การเมือง

อนุดิษฐ์” เผยตัวแทนทอ.เปลี่ยนทีโออาร์ซื้อยุทโธปกรณ์ตามคำสั่ง "ผบ." เตรียมขอรายละเอียดอดีตผบ.ทอ.พิสูจน์ความจริง

น.อ.อนุดิษฐ์ เผยผลสอบ3โครงการ ทอ. มูลค่า 3,000 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงรายละเอียด มีผู้แทน ทอ. รับแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน-ไม่มีเอกสารจากกรมบัญชีกลาง ส่อขัดกฎหมาย เตรียมขอรายละเอียดอดีตผบ.ทอ.

       น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่า กมธ.ฯ เตรียมเชิญ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เข้าชี้แจงต่อประเด็นที่พบการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้ของบประมาณและอนุมัติจากสภาฯ ใน 3 โครงการ ได้แก่  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องการทางอากาศ ระยะที่ 7 ( N-SOC C2) โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (GBAD) และโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดิน-อากาศ  มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งส่อขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบในกมธ. เบื้องต้น และมีผู้แทนจากทอ. เข้าชี้แจง พบว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตความต้องการโครงการ (SOPR) และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง (TOR) ตามคำสั่งการของผู้บังคับบัญชา อีกทั้งได้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง ผ่านการสอบถามทางโทรศัพท์ ไม่มีเอกสารหรือหนังสือราชการยืนยัน

 

       "เมื่อผู้แทน ทอ. ชี้แจงแบบนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ ถือว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งไม่ใช่การกล่าวหาเฉพาะกระบวนการภายในของ ทอ. และข้าราชการระดับสูงของ ทอ.เท่านั้น  อย่างไรก็ดีกมธ. ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว