การเงิน

IIG - ซื้อ (30 ก.ค.64)

ประมาณการ 2Q64: ผลประกอบการมีแนวโน้มแข็งแกร่ง

Event

ประมาณการ 2Q64F

Impact

คาดกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่น 40% YoY และ 29% QoQ

เราคาดกำไรสุทธิของ IIG ใน 2Q64F จะอยู่ที่ 14.7 ล้านบาท (+40% YoY, +29% QoQ) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาจากรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการประหยัดต่อขนาด

เราคาดรายได้ใน 2Q64F จะอยู่ที่ 167 ล้านบาท (+37% YoY, +10% QoQ) โดยการเติบโตอย่างสม่ำเสมอเป็นผลมาจาก snowball effect จากรายได้ประเภท recurring income ประกอบกับการที่ IIG หาลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง รายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ใน 2Q64F จะมาจากการเติบโตในทุกหน่วยธุรกิจ (Figure 1) ได้แก่ i) รายได้จาก Customer Relationship Management (CRM) ที่คาดเติบโต 27% YoY, ii) รายได้จาก Enterprise Resource Planning (ERP) ที่ +58% YoY และ iii) รายได้จาก Customer Experience Management (CEM) ที่คาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 27% YoY

อัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q64F คาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6ppts YoY และ 1.7ppts QoQ เป็น 26.7% เนื่องจากการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 2H64F เนื่องจากบริษัทได้จ้างพนักงานใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมากไปแล้วในช่วง 4Q63-1Q64 ซึ่งจะทำให้บริษัท
พร้อมขยายขนาดธุรกิจได้ในช่วง high season ใน 3Q-4Q64F

ธุรกิจทนกับสถานการณ์ COVID ได้ดี

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยจะรุนแรงมากขึ้น แต่ธุรกิจหลักของ IIG ยังคงต้นทานต่อสภาวการณ์ได้ดี และยังได้ประโยชน์ทางอ้อมจากกิจการขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของตัวเองให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ ปรับปรุง accessibility ในยุคที่ผู้คนต้องทำงานจากที่บ้าน ดังนั้น เราจึงคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในส่วนของธุรกิจ CRM และ ERP โดยคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 30% YoY ใน 2H64F ในขณะที่ผู้บริหารยังคงยืนยันเป้ารายได้ปีนี้ที่ 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเรา

Valuation & action

เรายังคงมองว่าผลประกอบการของ IIG ในปีนี้มีแนวโน้มสดใส โดยคาดว่ากำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 85 ล้านบาท (+36% YoY) และยังคงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงจาก P/E ปี 2564F ที่ 37.0x เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะยาวของหุ้นกลุ่มนี้ในภูมิภาค +1.0 S.D.

Risks

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และขาดแคลนแรงงาน