การเงิน

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.3375 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1431 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (29 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.3375 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.1944 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1431 บาท/ยูโร)