การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (29 ก.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 18.27น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)