ทั่วไป

ลงทะเบียนรับวัคซีน ผ่าน 4 ข่ายมือถือ เต็มแล้ว

ลงทะเบียนรับวัคซีน ผ่าน 4 ข่ายมือถืออายุ 18 ปีขึ้นไป วันนี้เต็มแล้ว สำหรับกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป พร้อมทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือเช่นเดิม

วันนี้ (29 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านค่ายมือถือ ในกลุ่มประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปี เต็มแล้ว

สำหรับกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป พร้อมทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือเช่นเดิม

162755459490

เงื่อนไขการลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19
1. ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป วันละ 10,000 โดส
2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน (100 กก.ขึ้นไป หรือค่า BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน วันละ 10,000 โดส
3. ไม่รวมผู้ติดตาม
4. เริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยเลื่อน เวลาจาก 09.00 น.เป็น 11.00 เป็นต้นไป 
5. โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านเท่านั้น
6. ระยะเวลาฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564