Mr.KD 'ลุงดำ' ปราชญ์กัญชาไทย รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย

Mr.KD 'ลุงดำ' ปราชญ์กัญชาไทย รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย

Mr.KD "ลุงดำ" หรือนายอร่าม ลิ้มสกุล นักปลูกค้นคว้าพัฒนาสายพันธ์กัญชา แบบบ้านๆ มานานกว่าสามสิบปี กระทั่งนักกัญชาชนทั่วโลกให้การยอมรับ รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย

"กัญชาชน" อันมีความหมายและนัยยะอันสำคัญคือสังคมแห่งการให้เกียรติ ความเท่าเทียม และการเข้าถึง

ลุงดำรับว่า ตัวเองเป็นกัญชาชน เข้าถึงกัญชามาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่พี่น้องที่เกาะพนันก็ใช้ “กัญชา” ทั้งในเชิงสันทนาการ และการดูแลรักษาตัวเองมาแสนนาน เช่นกัน หลังลาออกจากการเป็นนักการสาธารณะสุข อำเภอ มีครอบครัว และได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมันหลายปี และในห้วงช่วงนั้น ก็ได้นำเมล็ดพันธ์กัญชา ไปที่เยอรมันด้วย ได้พบกับนักกัญชา และกัญชาชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเชิงกัญชาของทางยุโรป เดินทางไปหลายประเทศทั้งยุโรป อเมริกา ได้ลองผิดลองถูก ปลูกปล้ำ ผสมพันธ์กัญชา ศึกษากัญชา จนเข้าเส้น เป็นที่ยอมรับของแมกกาซีนกัญชาในยุโรป ยกย่องสายพันธ์ KD ว่ามีคุณภาพและความโดเด่นในเชิงคุณภาพ

162755242154

ถึงวันโลกมืดของพืชพันธ์กัญชา เมื่อกัญชาถูกทำให้กลายเป็นผู้ร้ายกัญชาถูกตีตราเป็นยาเสพติด ใครเสพย์ ใครค้า ใครขาย ใครมีในครอบครองมีความผิด ทำให้การค้นคว้า หรือแม่แต่จะแค่ปลูกเอามารักษาผู้คน ก็ทำยาก การปลูกกัญชาบนดินแทบเป็นไปไม่ได้ จึงต้องปลูกใต้ดินกันมายาวนาน 

หลังจากไปใช้ชีวิตในต่างแดนหลายปี "ลุงดำ" กลับมาพร้อมภูมิความรู้กัญชา ที่ไม่ใช่แก่เทคนิคบ้านๆ อีกต่อไป เพราะได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์จากการเดินทางทั่วโลก พบปะกัญชาชนมามากมาย ลุงดำใช้ภูมิความรู้มาบูรณาการกัญชาของลุงคำ ในเชิงการแพทย์ ความที่เคยเป็นหมอในสถานีอนามัยมาก่อน ลุงดำพลิกแพลงเอากัญชามารักษาผู้เจ็บป่วย หลากหลายโรคประสบความสำเร็จอย่างดี ทั้งกิน ทั้งหยด แม้กระทั่งการสูบก็ตาม

162755242167

"ลุงดำ" ไม่หวงความรู้ ส่งต่อความรู้กัญชาสู่พี่น้องลูกหลาน กระทั่งมีลูกศิษย์ถูกหามากมาย และทำให้เกิดภาวะกัญชาเบ่งบาน ขานรับกันไปทั่วโลก ผู้คนยอมรับว่ากัญชาคือยาสวรรค์ที่สามารถช่วยคนเจ็บป่วยได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ โลกมนุษข์เคยมียามาเลยที่เดียวภาพเกษตรยุคใหม่ ก่อร่างภาพของเศรษฐกิจเชิงกัญชาที่กำลังเบ่งบานและมาถึงผู้คนในแถบเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า ต่างยอมรับ ในการรักษาคนป่วยของลุงดำ แต่ทว่าการปลูกกัญชา ไม่อาจทำได้ ประสบปัญหากัญชาขาดแคลน และก็ยังต้องหลบหลบซ่อนๆ ปลูกใต้ดินกันต่อไป

กระทั่งเมื่อเหมือนฟ้าจะเปิดหนทาง "กัญชา" น่าจะโปร่งใส เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายปลคล็อคกันชา ลุงดำพร้อมลูกศิษย์ มิตรสหายผู้เห็นคุณประโยชน์ของกัญชา กัญชาชนหลายองค์กรสนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงรวมพลจัดตั้งสมาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีกัญชา ภาระกิจหลักคือการสร้างนักปลูกกัญชามืออาชีพ ส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่ ใช้กัญชากู้ชาติ โดยได้รับบริจาคอาคารสำนักงานบริหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ 937/26 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และขณะนี้สมาคมกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานแจ้งจดอย่างเป็นทางการ

162755241959

วัตุประสงค์หลักๆ ของสมาคม มีดังนี้

1. เป็นศูนย์รวมสมาชิกนักปลูก และบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชาทุกด้านอย่างเป็นระบบ ในทุกมิติ สร้างและส่งเสริมนักปลูกมืออาชีพ /ด้านข้อมูลพันธุ์พืช เมล็ดพันธ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ครบรอบค้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านกำกับ ดูแล และติดตามจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนค้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ความรู้ทางกฎหมาย วิชาการ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปลูก และเสริมความรู้เชิงผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบกรอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในเชิงเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

3. เป็นสื่อกลาง ช่วยเหลือ ประสานงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ความรู้วิชาการ บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ อันเกี่ยวกับกัญชาในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา งานส่งเสริมการค้ำหรืองานแสดงสินค้าอันเกี่ยวกับกัญชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมนักปลูก เกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการยกระดับวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การค้า และการอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

5. เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกนักปลูก หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความยุติธรรมทางการค้าขายและการบริการระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ

6.เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ราคากลาง ซื้อขาย กัญชา และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในการปลูกกัญชา ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดโลก) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม อันยังประ โยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสมาคมฯ 

162755241930

หลังจากนี้ ลุงดำและทีมงาน จะเดินทางฝ่าโควิด ไปจัดตั้งสำนักงานภาค สำนักงานสาขา ให้คึกคักทั่วประเทศ โดยสมาคมมุ่งทำกิจกรรมมากมาย เพื่อสื่อสารให้ความรู้ การอบรม สัมมนา เปิดสถาบันการเรียนการสอน การเป็นนักปลูกมืออาชีพทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับเรื่มต้นการ จัดงานกัญชาระดับโลก world beach cannabis เพื่อองค์ความรู้เชิงกัญชาทางการแพทย์ที่จะหลั่งไหลเข้ามา และไฮไลต์ที่สำคัญคือการจัดการการแข่งขันการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แนวตั้ง ฌ อาคาร WALD018 แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเฟ้นหานักปลูกมืออาชีพทาง การแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคนิค พัฒนาสายพันธ์กัญชา เพื่อเป็นอนาคตใหม่ของกัญชาเมืองไทย