คุณภาพชีวิต-สังคม

กัมพูชาสั่งปิดพรมแดนชั่วคราว 14 วัน ห้ามเดินทางเข้า-ออก หลังประกาศ ‘ล็อคดาวน์’ 8 จังหวัด

ผู้ว่าฯบันเตียเมียนเจย ส่งหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯสระแก้ว ขอปิดพรมแดนชั่วคราว 14 วัน ห้ามเดินทางเข้า-ออก หลังประเทศกัมพูชาประกาศ "ล็อคดาวน์" 8 จังหวัด ห้ามเดินทางเพื่อสกัดโควิด-19 "สายพันธ์เดลต้า"

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุม เรียแตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ทำหนังสือด่วนถึง นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่ 401/21สดณ เรื่อง ปิดพรหมแดนเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกฯ อ้างถึงหนังสือที่ 82 สสร.ลงวันที่ 28 ก.ค.64 ของรัฐบาลกัมพูชา แจ้งว่า

เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รัฐบาลได้มีคำสั่งให้มีการปิดพรหมแดนกัมพูชา-ไทย เพื่อรับประกันให้มีประสิทธิภาพในการควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์เดลต้า ของจังหวัดที่มีการ "ล็อคดาวน์" จังหวัดบันเตียเมียนเจย จึงแจ้งมายังจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการปิดพรหมแดนเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่เวลา 23.59 น.ของวันที่ 29 ก.ค.64 ถึงวันที่ 12 ส.ค.64

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ประกอบด้วย แรงงาน ,ผู้ประกอบการค้า , ผู้ประกอบธุรกิจ ให้ยกเว้นเฉพาะการขนส่งสินค้าและกรณีพิเศษยกเว้นผู้ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน และกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินฯเท่านั้น

ทั้งนี้ ร.ท.ธนณัฏฐ์ ลิ้มเอกนันต์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา (สน.ปทก.ศปก.ทภ.1) จ.สระแก้ว ได้รับรองการแปลหนังสือดังกล่าว พร้อมส่งให้นายเกียรติศักดิ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบแล้ว

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้แจ้งกรณีดังกล่าวด่วนที่สุดว่า ถึงคนไทยที่ขออนุญาตข้ามแดนกลับประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ที่มีกำหนดการเดินทางกลับไทยทางบก จะเดินทางได้วันนี้ (29 ก.ค.64) เป็นวันสุดท้าย ท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนและมีกำหนดการเดินทางอยู่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้เดินทางในวันนี้ เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะไม่สามารถเดินทางได้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนผู้ที่มีกำหนดการเดินทางกลับไทยทางอากาศหรือเครื่องบิน หากท่านพำนักในกรุงพนมเปญ จังหวัดที่ไม่ได้ถูก "ล็อกดาวน์" หรือไม่จำเป็นต้องเดินทางผ่านจังหวัดที่มีการ "ล็อกดาวน์" อยู่แล้ว ยังคงสามารถเดินทางได้ แต่หากท่านพำนักใน 8 จังหวัดดังกล่าว จำเป็นต้องติดตามรายละเอียดการประกาศล็อกดาวน์ของจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่ด้วย

โดยรัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศปิดเขตระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด ไม่ให้มีการสัญจรประชาชน สัญจรข้ามเขต ประกอบด้วย

  1. จังหวัดเกาะกง
  2. จังหวัดโพธิสัตว์
  3. จังหวัดพระตะบอง
  4. จังหวัดไพลิน
  5. จังหวัดบันเตียเมียนเจย
  6. จังหวัดอุดรเมียเจย
  7. จังหวัดพระวิหาร
  8. จังหวัดเสียมราฐ

เริ่มตั้งด่านปิดกัน เวลา 23.59 น.วันที่ 29 ก.ค.64 ระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.64 ถึงวันที่ 12 ส.ค.64 เพราะช่วงนี้เชื้อโรคโควิด-19 สายพันธ์เดลต้า (Delta) กำลังระบาดในกัมพูชาอย่างหนักขึ้นทุกวัน