การเงิน

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.1944 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0258 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.1944 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.1686 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0257 บาท/ยูโร)