การเงิน

รัฐสั่งเว้นเบี้ยปรับหยุดลงทุนจากเหตุโควิด

บัญชีกลางเผย ครม.สั่งหาช่องกฎหมายยกเว้นค่าปรับคู่สัญญาการลงทุนที่ถูกรัฐสั่งให้หยุดการก่อสร้างเพื่อหยุดการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเอกชนร้องเรียนเหตุเดือดร้อนจากกรณีหน่วยงานรัฐสั่งจ่ายค่าปรับ

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯกำลังหารือในข้อกฎหมายที่จะยกเว้นค่าปรับสำหรับการกระทำผิดของผู้ประกอบการลงทุนที่เป็นคู่สัญญาของภาครัฐกรณีการถูกสั่งให้หยุดก่อสร้างโดยรัฐบาลเพื่อหยุดการแพร่ระบาดโควิด-19ตามแคมป์การก่อสร้างหรือพื้นที่ต่างๆ

ทั้งนี้ กรมฯได้เคยออกหนังสือให้ผ่อนปรนเรื่องเบี้ยปรับดังกล่าวแล้ว แต่หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของสัญญายังไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวได้ โดยกังวลว่า จะเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงได้ดำเนินการเรียกค่าปรับกับคู่สัญญา ทำให้ภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาได้รับความเดือดร้อน

เขากล่าวว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการหารือกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่ออังคารที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยได้มีการหยิบยกกรณีการเรียกเงินค่าปรับต่อคู่สัญญาจากส่วนราชการทั้งที่กรมฯได้เคยมีหนังสือให้ผ่อนปรนไปแล้ว แต่ยังมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันในบางพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ไม่มีการเรียกค่าปรับ บางพื้นที่เรียกค่าปรับ และ บางพื้นที่ก็เรียกค่าปรับที่แตกต่างกัน เป็นต้น ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้กรมฯมาหาแนวทางที่ชัดเจนในข้อกฎหมายเพื่อยกเว้นค่าปรับให้ทุกกรณี

ทั้งนี้ กรมฯจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันกรณีที่เอกชนบางรายอาจใช้ช่องทางดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นได้ โดยการยกเว้น จะดำเนินการให้เฉพาะในรายที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่รัฐสั่งให้หยุดการก่อสร้างเนื่องจากเหตุการระบาดโควิด-19 เท่านั้น

“เราเคยออกหนังสือไปแล้วให้ผ่อนปรนเรื่องค่าปรับถึง 2 ฉบับ แต่บางหน่วยงานยังไม่แน่ใจกลัวว่าจะทำการผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้สั่งปรับต่อภาคเอกชนไป ก็ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เราจึงจะต้องหาช่องกฎหมายเพื่อยกเว้นค่าปรับที่ชัดเจน เพราะมีเอกชนเดือดร้อนจำนวนมากนับหลายแสนสัญญา แต่หลักเกณฑ์นี้ เราจะกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะกิจเท่านั้น”

เขายังกล่าวถึงภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2564ว่า ในไตรมาสสามของปีงบประมาณนี้ สามารถเบิกจ่ายได้แล้วประมาณ 70% ถือว่า ในภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ในส่วนของการเบิกจ่ายงบลงทุนนั้น อาจจะมีความล่าช้าบ้าง และคิดว่า ทั้งปีจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีข้อติดขัดที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19