คุณภาพชีวิต-สังคม

ออกแล้ว ! คิวฉีดวัคซีนกลุ่มลงทะเบียนผ่าน 'Siriraj Connect' 4-10 ส.ค. 64

'รพ.ศิริราช' แจ้งวันฉีด 'วัคซีนโควิด 19' กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 'Siriraj Connect' สามารถรับวัคซีน AstraZeneca วันที่ 4 - 10 ส.ค. นี้ เวลา 08.00 - 15.30 น.

วันนี้ (28 ก.ค. 64) รพ.ศิริราช แจ้งวันฉีด 'วัคซีนโควิด 19' โดยระบุว่า ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง จองคิวฉีดวัคซีนโควิดแบบไม่ระบุวันนัดฉีดวัคซีน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชขอแจ้ง ผู้ที่ได้คิวฉีดวัคซีน สามารถมารับการฉีดวัคซีนโควิดของบริษัท AstraZeneca ได้ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช ตามลำดับคิวที่ท่านได้รับดังนี้

 

คิวที่ 1-1000 ฉีดวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564


คิวที่ 1001-2000 ฉีดวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564


คิวที่ 2001-3000 ฉีดวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564


คิวที่ 3001-4000 ฉีดวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564


คิวที่ 4001-5000 ฉีดวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

 

สำหรับท่านที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่อื่นแล้ว โรงพยาบาลศิริราชขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการท่านถัดไป

162745739281