ทั่วไป

'โควิด-19' โคราช ติดเชื้อพุ่ง 312 ราย คร่า 3 ชีวิต

สถานการณ์ COVID-19 นครราชสรมา พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 312 ราย ยอดสะสม 5,391 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 51 ราย

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อม นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 117/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายแพทย์ชาญชัย ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 312 ราย เป็นผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยง 78 ราย ผู้ป่วยเดินทางกลับมารักษา 27 รายและสัมผัสผู้ป่วย 207 ราย รวมยอดสะสม 5,391 ราย รักษาหาย 2,249 ราย ยังรักษาอยู่ 3,091 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 51 ราย

ทั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต 3 ราย รายที่ 49 ผู้ป่วยลำดับที่ 1,980 หญิงอายุ 91 ปี ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว ประสัมผัสผู้ป่วยซึ่งเป็นลูกหลาน วันที่ 9 ก.ค. ตรวจพบเชื้อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว วันที่ 10 ก.ค. อาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงทำให้เสียชีวิต

รายที่ 50 ผู้ป่วยลำดับที่ 5,008 ชายอายุ 35 ปี ต.มาบกราด อ.พระทองคำ ประวัติติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง เดินทางกลับมารักษาในวันที่ 22 ก.ค. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระทองคำ วันที่ 24 ก.ค. ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัว 112 กิโลกรัม ทำให้อาการทรุดหนักจนเสียชีวิต

และรายที่ 51 ผู้ป่วยลำดับที่ 2,190 ชายอายุ 50 ปี ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย ประวัติติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ก.ค. เดินทางกลับมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลประทาย ผลยืนยันติดเชื้อ วันที่ 14 ก.ค. ส่งตัว เข้าโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อาการได้ทรุดลงจนเสียชีวิต