ข่าวในพระราชสำนัก

‘ในหลวง’ พระราชทานรถไฟฟ้าถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ วัดศาลาเขื่อน จังหวัดเพชรบุรี

“ในหลวง” พระราชทานรถไฟฟ้าถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ (สวัสดิ์ พ่วงเพิ่ม) ณ วัดศาลาเขื่อน จังหวัดเพชรบุรี

162739110156

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ (สวัสดิ์ พ่วงเพิ่ม) ณ วัดศาลาเขื่อน จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (27 ก.ค.64) เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ (สวัสดิ์ พ่วงเพิ่ม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ และเจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน อายุ 96 ปี พรรษา 76 ณ วัดศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

162739112123

162739110630

162739111095

162739111494