การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (27 ก.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 18.19น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)