คุณภาพชีวิต-สังคม

'แคมป์คนงาน' ใน กทม.เฮ!! ได้ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

ก.แรงงาน เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 'แคมป์คนงาน' ในกทม.เบื้องต้นฉีดไปได้ 20,000 คนเดินหน้าฉีด 3,000 คนต่อวัน ย้ำ 'ผู้ประกันตน'ต้องได้ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (27 ก.ค.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบป้าย แคมป์คนงาน ที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วของบริษัท สยามมัลติ คอน จำกัด ซอยอินทามระ 15 และบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด ซอยอินทามระ 14 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ได้มอบข้าวกล่องให้แคมป์คนงานดังกล่าวด้วย โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุปผา
เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

  • เร่งฉีดวัคซีน 'แคมป์คนงาน' ป้องกันโควิด -19

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ก.แรงงาน ได้มอบหมาย สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ ผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงานและสถานประกอบการ

ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการ ปิดแคมป์คนงาน เป็นเวลา 1 เดือน โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่คนงานในแคมป์ไปแล้วกว่า 20,000 คน ที่เหลือประมาณ 60,000 คน เป้าหมายดำเนินการ 3,000 คนต่อวัน จากแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 611 แคมป์ คนงาน 83,082 คน เป็นคนไทย 32,471 คน ต่างด้าว 50,611 คน

  • 'ผู้ประกันตน' ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

จากการลงพื้นที่มอบป้ายแก่แคมป์คนงานของบริษัท สยามมัลติ คอน จำกัด ซอยอินทามระ 15 และแคมป์คนงานของบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด พบว่า คนงานทั้งสองแคมป์ได้รับการฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้ว

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข การ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงแรงงาน ให้การป้องกันรักษาโดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้ประกันตน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่ ในกลุ่มแรงงาน เพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้