คุณภาพชีวิต-สังคม

โครงการ ‘ลมหายใจเดียวกัน’ เร่งเสริมกำลัง กทม. จัดหน่วยบริการฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ เชิงรุก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดใหม่ กระจายไปในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ

นอกเหนือจากมาตรการคุมเข้มต่างๆ ที่ภาครัฐประกาศใช้เพื่อสกัดกั้นการระบาดแล้ว การเร่งฉีด “วัคซีนโควิด-19 เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เป็นอย่างดี จึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมุ่งฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนพื้นที่เสี่ยง รวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชน รวมทั้งกลุ่มแรงงานในพื้นที่ที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยาก ทั้งในเขตหลักสี่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดินแดง และเขตคลองเตย

ในภารกิจครั้งนี้ ทางกลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนแบบครบวงจร ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่ม ร่วมวางระบบงานดิจิทัล และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการให้บริการในหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกเช่นนี้

 

นอกจากนั้น กลุ่ม ปตท. ยังได้ระดมจิตอาสา จากชมรม “พลังไทย ใจอาสา” ตัวแทนพนักงานกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมในส่วนของการทำงานกับหน่วยบริการ อาทิ ช่วยบริหารจัดการคิวผู้เข้ารับวัคซีน ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนอาหาร น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยฉีดวัคซีน ทั้งยังได้จัดเตรียมสินค้าวิสาหกิจชุมชนจากโครงการ “ชุมชนยิ้มได้” ที่ ปตท. ได้ส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคเกษตรกร มอบให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ ปตท. ได้สานต่อความช่วยเหลือ หลังจากที่ได้เร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 70 โรงพยาบาล ภายใต้งบประมาณเบื้องต้นกว่า 200 ล้านบาท จากโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสาธารณสุข ให้สังคมไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งนอกเหนือจากโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” แล้ว ตลอดระยะเวลาการระบาด ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท ในการพัฒนา ผลิต และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อความดันบวก (PAPR) เตียงและห้องความดันลบ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุดตรวจคัดกรองและการวิจัยพัฒนาวัคซีน Chula-Cov 19 การสนับสนุนการจัดหาวัคซีนตัวเลือกร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แม้แนวโน้มการแพร่ระบาดในปัจจุบันจะยังไม่คลี่คลาย และยังคงสร้างความวิตกกังวลในสังคม แต่กลุ่ม ปตท.

ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งความช่วยเหลือสู่ประชาชนคนไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างเข็มแข็งและปลอดภัยไปด้วยกัน กลุ่ม ปตท. จึงขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างสังคมไทยเพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด