ทั่วไป

กาฬสินธ์ุติดเชื้อโควิดวันนี้ 125 ราย

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดเชื้อโควิดวันนี้ 125 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด COVID-19 ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่ 125 ราย ประกอบด้วย
ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดขอกลับมารักษาในภูมิลำเนา 35 ราย ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ตรวจพบระหว่างการกักตัว) 60 ราย ผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 12 ราย ตรวจพบจากการสอบสวนโรคและระบบเฝ้าระวังอื่นๆ 18 ราย


162735398763

162735399982