เศรษฐกิจ

ถมทรายที่ชายหาดพัทยาหนุนท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร (กม.) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาชายหาดพัทยา แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 1,160 ล้านบาท

ปัจจุบันได้เริ่มทำการเสริมทรายชายหาดแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้ทรายรวมทั้งสิ้นราว 6.4 แสนลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เสร็จใน พ.ย.2565 สำหรับปีงบประมาณ 2563 กรมเจ้าท่าจะใช้เงินก้อนแรก ราว 87 ล้านบาท ดำเนินการเสริมทราย

ทั้งนี้ โครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน จะเริ่มดำเนินการถมทรายตั้งแต่หน้าโรงแรมพัทยาปาร์ค ไปถึงปากคลองนาจอมเทียน ซึ่งจะครอบคุลมพื้นที่เมืองพัทยาและเทศบาลนาจอมเทียน รวมระยะทางราว 7 กม. ซึ่งการเสริมทรายชายหาดครั้งนี้เป็นการชดเชยทรายชายหาดที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะตามธรรมชาติ รวมทั้งยังทำให้ชายหาดพัทยากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง