คุณภาพชีวิต-สังคม

รพ.วิภาวดี ยืนยันใครจอง 'โมเดอร์นา' เอาไว้ได้วัคซีนทุกคน

โรงพยาบาลวิภาวดี ยืนยันใครจองวัคซีน "โมเดอร์นา" เอาไว้ได้วัคซีนทุกคน หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศเรื่องวัคซีน "โมเดอร์นา" ผ่านเพจ Vibhavadi Hospital โดยระบุว่า โรงพยาบาลวิภาวดีขอยืนยันว่าทุกท่านที่ "จองวัคซีนโมเดอร์นา" กับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้

เนื่องจากโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีมีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและรอเวลาที่วัคซีน "โมเดอร์นา" จะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

162722440681

ที่มา : Vibhavadi Hospital