Data Analysis

สำรวจ“ขุมกำลัง”มหาอำนาจวัคซีนจีน-สหรัฐ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีน ในปี 2565 ในกรอบ 120 ล้านโดส 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีน ในปี 2565 ในกรอบ 120 ล้านโดส 

กำหนดเป้าหมายการส่งมอบได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 รวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส 

ส่วนการกำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่พัฒนาในประเทศและสนับสนุนการศึกษาภูมิคุ้มกันระยะยาวของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์ในปี 2565 และความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพิ่มเติม

จากแผนบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลที่มองข้ามช็อตไปถึงปีหน้า ว่าคนไทยจะมีวัคซีนเต็มแขนทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ตลาดวัคซีนน่าจะเป็นของผู้ซื้อเพราะข้อมูลจากhttps://covid19.trackvaccines.org ระบุว่าทั่วโลกกำลังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนอย่างเเข็งขันโดยเฉพาะค่ายจีนและสหรัฐ