IT & gadget

'ไปรษณีย์ไทย' เปิดให้ 'บริการต่อเนื่อง' ในวันหยุดประจำ 'เดือนกรกฎาคม'

ไปรษณีย์ไทย ประกาศพร้อมให้บริการต่อเนื่องในช่วงวันหยุดนี้ แต่ขอความร่วมมืองดของ-พัสดุ ที่อาจเน่าเสียได้ง่าย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์และพร้อม เปิด ให้บริการต่อเนื่อง

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (24 กรกฎาคม)  ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่ 25 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา รวมถึงวันที่ 26 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของ โดยสามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่เปิดทำการและวันเวลาให้บริการผ่านคิวอาร์โค้ด และเว็บไซต์  https://is.gd/mEBFfr หรือ THP Contact Center 1545

162717900726

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเลี่ยงการฝากส่งสิ่งของที่เน่าเสียง่ายในช่วงก่อนวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว เพื่อป้องกันมิให้สิ่งของฝากส่งได้รับความเสียหาย 162717901016