คุณภาพชีวิต-สังคม

'สายด่วน สปสช.1330' ยอดโทรพุ่งกว่า 2 หมื่นครั้ง/วัน

'สปสช.'เผย 'สายด่วน สปสช.1330' ยอดใช้บริการพุ่ง กว่า 2 หมื่นครั้งต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปกติ 3-4 เท่า เหตุจากการเพิ่มบริการกรณีโควิด-19 ทั้งประสานหาเตียง ตรวจหาเชื้อเชิงรุก และดูแลผู้ติดเชื้อระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ตามที่มีประชาชนได้ร้องเรียนการใช้บริการสายด่วน สปสช. 1330 ในขณะนี้ เนื่องจากไม่สามารถโทรติดต่อได้และต้องรอสายบริการเป็นเวลานาน ขอเรียนว่า สปสช. รับทราบปัญหาและอยู่ระหว่างการแก้ไขโดยด่วน

ทั้งนี้ ด้วยเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ประกอบกับ สปสช. ได้ดำเนินนโยบายกรณีโควิด-19 เชิงรุกเพื่อให้เกิดการดูแลโดยเร็วและทั่วถึง อาทิ การประสานหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 การจัดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก และการจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้านและในชุมชน (Home-Community Isolation: HI/CI) ขณะเดียวกันยังมีประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการโทรสายด่วน สปสช. 1330 เพิ่มขึ้นหลายเท่า

  • 'สายด่วนสปสช. 1330'เพิ่มคู่สายรองรับ1,600สาย

ตัวอย่างข้อมูลบริการ สายด่วน สปสช. 1330 เฉพาะเมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 มีจำนวนการโทรเข้าทั้งหมด 24,508 ครั้ง มากกว่าช่วงสถานการณ์ปกติ 3-4 เท่า ในจำนวนนี้เป็นสายที่เข้าหาเจ้าหน้าที่ 14,001 ครั้ง เจ้าหน้าที่รับสายได้ 6,525 ครั้ง เกินศักยภาพระบบที่รองรับ ส่งผลให้เกิดการบริการที่ล่าช้า 

โดยบางช่วงเวลามีคิวการรอสายสูงถึง 14 สาย รวมถึงมีสายที่ไม่ได้รับบริการ แม้ว่าที่ผ่าน สปสช. ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่รับสายพร้อมการขยายคู่สายรองรับ 1,600 สาย แล้วก็ตาม ซึ่งเฉพาะสายที่มีความต้องการเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน ด้วยการกด สายด่วน สปสช. 1130 กด 14 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ก็มีจำนวนการโทรเฉลี่ยเกือบ 9,000 ครั้งต่อวัน   

162712431249

 
นอกจากนี้ ในจำนวนสายที่โทรมาสายด่วน สปสช. 1330 ยังมีสัดส่วนที่ผู้ประกันตนที่โทรเข้ามาสอบถามใช้สิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิต่างๆ ในระบบประกันสังคมค่อนข้างมาก รวมถึงการขอเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่บ้านในส่วนที่เป็นผู้ประกันตน โดยรายงานบางวันมีสัดส่วนสูงถึง 30% ของสายที่โทรเข้า ส่งผลให้ สปสช. ต้องเพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประกันตน โทร 1330 กด 16 โดยเฉพาะ ซึ่งข้อมูลในวันที่ 23 ก.ค.64 มีการกด 16 จำนวน 4,830 ครั้ง 


ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ทำให้จำนวนการโทรเข้ามายังสายด่วน สปสช. 1330 พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ต้องย้ำว่าขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว "โฆษก สปสช. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :เช็กเงื่อนไข สปสช. ส่งผู้ป่วยโควิด-19 'รักษาตัวที่ภูมิลำเนา'

                   ส่ง'ผู้ป่วยรายใหม่'กลับ 'ภูมิลำเนา' แก้ปัญหาเตียงเต็มในกทม.ได้จริงหรือ?

                   สปสช.เปิดเว็บไซต์ ป่วยโควิด ลงทะเบียน 'ดูแลที่บ้าน' -ชุมชน

                   

  • 'สปสช.' ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

โดยจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รับสายและขยายคู่สายอีก 500 คู่สาย และได้เพิ่มช่องทางต่างๆ ในการติดต่อกับ สปสช. ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่ระบบดูแลที่บ้านผ่านเว็บไซต์ https://crmsup.nhso.go.th/ หรือแจ้งผ่านไลน์ @nhso ไปที่เมนูลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือการแจ้งความประสงค์เพื่อขอกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาผ่านเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/

"เข้าใจว่าหลายท่านขณะนี้ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นการด่วน โดย สปสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว