ข่าวในพระราชสำนัก

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้ ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา 2564

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ สถานที่สำคัญในพระบรมมหาราชวัง และ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

162711230096

วันนี้ (24 ก.ค.64) เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอพระคันธารราษฎร์ หอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสร พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระมณเฑียรธรรม หอศาสตราคม และ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

162711230012

162711230060

162711230157

162711230151

162712416718