ต่างประเทศ

'จีน' ส่งทีมลงพื้นที่ ‘หนานจิง’ เร่งสกัดโควิด

"ทางการจีน" ส่งทีมลงพื้นที่ของหนานจิง เร่งสกัดโควิด หลังพบการแพร่ระบาดใหญ่ในประเทศ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) รายงานว่าหน่วยงานด้านการร่วมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้ส่งทีมงานไปยังนครหนานจิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เพื่อให้คำแนะนำด้านการรับมือกับการระบาดไวรัส

คณะกรรมการฯ เผยว่าทีมงานจะเข้าไปช่วยควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล การสอบสวนทางระบาดวิทยา การจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิด และงานป้องกันและควบคุมโรคระดับชุมชน

หน่วยงานสุขภาพท้องถิ่นหนานจิงเผยว่าหนานจิงตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 12 ราย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอีก 6 ราย ในวันพฤหัสบดี (22 ก.ค.)

ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยยืนยันผลและยอดผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการในหนานจิงสะสมอยู่ที่ 23 และ 14 ราย ตามลำดับ เมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (22 ก.ค.) ซึ่งล้วนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่น หลังก่อนหน้านี้หนานจิงพบผู้มีผลตรวจโรคเป็นบวกระหว่างทดสอบกรดนิวคลีอิกในหมู่พนักงานประจำท่าอากาศยาน