ข่าวในพระราชสำนัก

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันชาติ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

กรุงไคโร

 ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขอให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวอียิปต์ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงาม มาอย่างต่อเนื่องกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า มิตรภาพอันพิเศษนี้จะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้านให้ดำเนินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว