เศรษฐกิจ

ข้าวหอมปทุมธานี 1600-1650 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                ชนิดข้าว                                          บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                       -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                              -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                         2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                    1750-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                      1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                                  1220

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)  

    (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                              1600-1650

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                  1150

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                                -

ข้าวขาว 5%                                                   1170-1180

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                          1000-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                                920-1020

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                              10.20-10.50

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162703600442