เศรษฐกิจ

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 59.35บาท/กก. สงขลา 59.10บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

     ชนิด     (บาท/กก.)         เดือนสิงหาคม 2564   เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน                   กรุงเทพฯ   สงขลา      กรุงเทพฯ  สงขลา

ชั้น 1                                 59.35     59.10       59.55    59.30

ชั้น 2                                 58.75     58.50       58.95    58.70

ชั้น 3                                 58.20     57.95       58.40    58.15

ชั้น 4                                 57.90     57.65       58.10    57.85

ชั้น 5                                 57.45     57.20       57.65    57.40

ยางแท่ง

STR5L                             51.50      51.25      51.70     51.45

STR20                            53.25      53.00      53.45     53.20

น้ำยางข้น 60%                 37.35      37.10      37.55     37.30

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162703397851