ทั่วไป

คลัสเตอร์เรือนจำขอนแก่น ติดเชื้อ 929 ราย 

สสจ.ขอนแก่น เผยคลัสเตอร์เรือนจำติดเชื้อโควิดแล้ว 929 คนจากการตรวจ 1,620 คน โดยขณะนี้หยุดตรวจหาเชื้อแล้ว แต่จะเอ็กซเรย์ปอดแทน และหยุดเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังหญิงไปเรือนจำพล เตรียมนำโมเดลคลัสเตอร์เรือนจำ เป็นแนวทางในการดูแลที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก

1. มีการ bubble and seal ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหมด 135 คน ที่จะต้องมีการอยู่เวรยามและใช้ระบบ 727 คืออยู่เวร 7 วัน พัก 2 วัน และอยู่เวรต่ออีก 7 วัน เป็น 2 ผลัด หลังจากนั้นจะให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรของเรือนจำ และในส่วนของผู้ต้องขังที่ป่วย 929 คน (ยืนยันผล 477 คน) จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุและจัดกลุ่มโรคไปอยู่แดนหอประชุมกลางและนอกเหนือจากกลุ่มนี้ จะจัดให้อยู่อีกจุดหนึ่ง สำหรับผู้ต้องขังหญิงจากการคัดกรองพบว่าผลเป็นบวก 5 คน จะไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย และจะใช้หอพักเรือนจำเป็นที่รักษา จะไม่มีการ swab เพิ่ม แต่จะมีการเอกซเรย์ปอด หากเอกซเรย์แล้วปอดมีฝ้าจึงจะทำการ swab ซ้ำ หากผลเป็นบวกจะทำการรักษาต่อไป แต่หากผลเป็นลบ จะแยกกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยง และวางแผนที่จะใช้หอเรือนนอนในการแยกกลุ่มเป็นที่พักรักษา และได้ให้กรมราชทัณฑ์ขอสนับสนุนวัคซีนในนามกรมราชทัณฑ์เพิ่มเติม

2.จังหวัดขอนแก่น จะขอสนับสนุนยาต้านไวรัสเพิ่ม และการสนับสนุนเครื่องเอกซเรย์รถเอกซเรย์ในการช่วยตรวจ และจะมีการเชื่อมต่อระบบบริการของโรงพยาบาลขอนแก่น ในเบื้องต้นจะใช้กรณีศึกษาของเรือนจำ ในการจัดทำเป็นโมเดล เพื่อให้เรือนจำดูแลผู้ป่วยในทุกระดับยกเว้นผู้ป่วยสีแดงหากเป็นผู้ป่วยสีเหลืองก็จะมีการเพิ่มออกซิเจนเข้าไป เนื่องจากถ้าหากให้ผู้ต้องขังออกมาจะมีประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ที่ต้องมีการกักตัว รวมถึงโรงพยาบาลที่รองรับที่แน่นอยู่แล้ว แต่หากโรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอ ก็พร้อมที่จะนำมาดูแล คลัสเตอร์เรือนจำนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ในกรณีที่ศูนย์หรือสถานพินิจที่มีคนอยู่จำนวนมาก จะต้องมีระบบการคัดกรองที่ดีกว่านี้