การเมือง

กทม.ส่ง CCRT 166 ทีม เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด 1,158 ชุมชน ตั้งเป้าแล้วเสร็จ 31 ก.ค.

กทม.ระดมส่ง CCRT 166 ทีม เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด 1,158 ชุมชนทั่วกรุง ตั้งเป้าแล้วเสร็จ 31 ก.ค.นี้

วันที่ 23 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม,) กล่าวถึงการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกทม.ได้ดำเนินแนวทางในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม โดยจัดตั้งทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team : Bangkok CCRT) ซึ่งทีม CCRT จะลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ยารักษาอาการเบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19

พล...อัศวิน กล่าวว่า ปัจจุบันทีม CCRT มีทั้งหมด 166 ทีม กระจายลงพื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่ที่วันที่ 15-22 ..2564 จำนวน 949 ชุมชนมีผู้รับบริหาร 38,721 คน ได้แก่ การฉีดวัคซีน 29,954 ราย การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit จำนวน 3,524 ราย พบผู้ติดเชื้อ 363 ราย ได้มีการดูแลและส่งต่อการรักษาตามระดับอาการ ดังนี้ Home Isolation (HI) จำนวน 341 ราย Community Isolation (CI) จำนวน 9 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล จำนวน 13 ราย และ Home Quarantine (HQ) จำนวน 686 ราย นอกจากนี้ได้มีการจ่ายยาลดไข้จำนวน 3,629 ราย ยาแก้ไอ จำนวน 175 ราย ยาละลายเสมหะ จำนวน 103 ราย ฟ้าทะลายโจร จำนวน 664 ราย จ่ายชุด Home Qualantine ให้แก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวจำนวน 686 ชุด จ่ายชุด HI สำหรับผู้ติดเชื้อที่แยกกักที่บ้าน จำวน 341 ชุด

162702736688

"สำหรับในวันนี้ทีม CCRT กำหนดลงพื้นที่ จำนวน 150 ชุมชน ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต โดยตั้งเป้าภายในวันที่ 31 ..2564 สามารถดำเนินการได้ 1,158 ชุมชน เพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้น ตลอดจนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ผู้ว่าฯ กทม. ระบุ